Komunikat!

W dniu 28 czerwca 2013 r. Zjazd Delegatów Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych dokonał wyboru nowych przedstawicieli do organów statutowych Izby.
Funkcję Prezesa Izby powierzono: Panu Januszowi Kowalskiemu – Cechmistrzowi Cechu Złotników, Jubilerów i Innych Zawodów.

W związku z tym faktem Pan Kowalski zmuszony był złożyć rezygnację z funkcji Cechmistrza naszego Cechu.