Skład zarządu Cechu

W dniu 19.10.2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu, w wyniku którego wybrano nowe władze Cechu.

Jacek Kurczab

Jacek Kurczab

Starszy Cechu

Janusz Muchajer

Janusz Muchajer

Podstarszy Cechu

Krzysztof Buła

Krzysztof Buła

Skarbnik

Irena Tąta

Irena Tąta

Sekretarz

Zarząd Cechu w latach
2013 - 2017 r.
Ryszard Dąbrowa

Ryszard Dąbrowa

Starszy Cechu

Jacek Kurczab

Jacek Kurczab

Podstarszy

Irena Tąta

Irena Tąta

Sekretarz

Krzysztof Buła

Krzysztof Buła

Skarbnik

W 2013 roku Starszy Cechu Janusz Kowalski został wybrany na stanowisko Prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
Ten fakt spowodował wybór nowego zarządu w składzie:
Starszy Cechu: Ryszard Dąbrowa
Podstarszy: Jacek Kurczab
Członkowie: Krzysztof Buła i Irena Tąta

2008 - 2013 r.
Janusz Kowalski

Janusz Kowalski

Starszy Cechu

Ryszard Dąbrowa

Ryszard Dąbrowa

Podstarszy

Andrzej Bielak

Andrzej Bielak

Sekretarz

Jacek Kurczab

Jacek Kurczab

Skarbnik

2005 - 2008 r.
Janusz Kowalski

Janusz Kowalski

Starszy Cechu

Ryszard Dąbrowa

Ryszard Dąbrowa

Podstarszy

Wacław Janicki

Wacław Janicki

Sekretarz

Jacek Kurczab

Jacek Kurczab

Skarbnik

W związku ze śmiercią w 2003 roku Podstarszego Mariana Cichonia, do zarządu powołano Ryszarda Dąbrowę.

2001 - 2004 r.
Janusz Kowalski

Janusz Kowalski

Starszy Cechu

Marian Cichoń

Marian Cichoń

Podstarszy

Jacek Kurczab

Jacek Kurczab

Sekretarz

Ryszard Dąbrowa

Ryszard Dąbrowa

Skarbnik

1998 - 2001 r.
Janusz Kowalski

Janusz Kowalski

Starszy Cechu

Marian Cichoń

Marian Cichoń

Podstarszy

Andrzej Bielak

Andrzej Bielak

Sekretarz

Wojciech Stanisławski

Wojciech Stanisławski

Skarbnik

1994 - 1998 r.
Andrzej Włoch

Andrzej Włoch

Starszy Cechu

Marian Cichoń

Marian Cichoń

Podstarszy

Janusz Kowalski

Janusz Kowalski

Członek Zarządu

Wojciech Stanisławski

Wojciech Stanisławski

Członek Zarządu

1989 - 1994 r.
Andrzej Włoch

Andrzej Włoch

Starszy Cechu

Henryk Bisaga

Henryk Bisaga

Członek Zarządu

Andrzej Komorowski

Andrzej Komorowski

Członek Zarządu

Wojciech Stanisławski

Wojciech Stanisławski

Członek Zarządu

Bogusław Godyń

Bogusław Godyń

Członek Zarządu

Wacław Janicki

Wacław Janicki

Członek Zarządu

Jacek Kurczab

Jacek Kurczab

Członek Zarządu