Okres powojenny przysniósł nowe porządki. Polska Ludowa i jej przyszłość miała być oparta na klasie robotniczej, kolektywizacji, PGR-ach i Spółdzielniach. A co z prywatną inicjatywą i rzemiosłem w tym złotnikami ? Komu mieliby być potrzebni, klasie robotniczej ?
28.07.1948 roku, Izba Rzemieślnicza, na podstawie starań ówczesnych firm złotniczych, wnosi o powstanie Cechu Zegarmistrzów I Złotników w miejsce istniejącego Cechu Wojewódzkiego Zegramistrzów. Czyni to pismem adresowanym do wojewody krakowskiego a powołując się w nim na dekret z dnia 23.04.1948 o częściowych zmianach w prawie przemysłowym, Nowy cech obejmuje rzemiosła: brązownictwo, grawerstwo, zegarmistrzostwo i złotnictwo.

Pierwsza z 15 stron Statutu Cechu
Stary sztandar Cechu Złotników

28.09.1948 r. Wojewoda krakowski zarządzeniem powołuje Cech Zegarmistrzów I Złotników dołączając Statut. Izba Rzemieślnicza przekazuje pieczęć cechową, za którą to Zarząd nowego Cechu musi przelać należność do jej kasy Izby. Zarząd tworzą: Starszy Cechu Płonka Zbigniew (zegarmistrz), sekretarz: Kosek Julian (brązownik, jubliler) I skarbnik – Stopa Leopod (jubiler). Taki stan trwa do 21.11.1950 roku, kiedy to decyzją Wojewody w Krakowie, Cech Zegarmistrzów I Złotników zostaje włączony do nowo powstałej organizacji Cechu Metalowego i Elektrotechnicznego w Krakowie (późniejszy cech Metalowy I Motoryzacyjny). Cech Zegarmistrzów i Złotników stał się jednym z 30 wcielonych do nowopowstałego i była to sekcja złotników.

Leopold Stopa
złotnik
(1903 - 1971)
Julian Kosek
złotnik
(1912 - 1979)

W 1946 roku została wydana książka o złotnistwie i probiernictwie. Jest to do dzisiaj złotniczy elementarz i kopalnia wiedzy warsztatowej. Z powodu dużego zainteresowania książka doczekała się trzech reedycji. Jeśli masz problem, mówią - "zaglądnij do Zastawniaka". Książke napisał Franciszek Zastawniak, pracownik UP w Krakowie. Absolwent UJ, dr. chemii a później dr. Filozofii UJ z zakresu mineralogii. Słowo wstępne do książki napisał ówczesny dyr. UP dr. Kazimierz Maślankiewicz. Do wydania książki przyczynili się finansowo rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu Zegarmistrzowsko Zlotniczym z p. Prezesem Cezarym Chwilkowskim, za możliwość reklamy na ostatnich stronach książki. Dzięki temu możemy poznać krakowskie firmy z powojennego okresu, które już niestety, nie istnieją. W 1959 roku, Franciszek Zastawniak został Dyrektorem UP w Krakowie. Ostatnie, czwarte wydanie z 1995 roku zostało uzupełnione przez długoletniego pracownika UP p. Alfreda Ciechanowicza.

(1905 - 1965)
Gustaw Śliwa
złotnik
(1924 - 2005)
Adam Komorowski
złotnik
(1923 - 1996)
Tadeusz Janicki
Szlifierz kamieni
(1905 - 1984)
Aleksander Komorowski
złotnik
(1933 - 2006)
Wojciech Stanisławski
złotnik
(1944 - 2005)
identyfikacja osoby po najechaniu kursorem

obrazek

obrazek
brązownik Marian Cichoń, złotnik Piotr Gubała, brązownik, złotnik 39 Wiesław Nowak, złotnik, biegły sądowy, Rzeczoznawca Jubilerski 35 34 Władysław Podgórnik, złotnik Stanisław Chmieliński, złotnik Ryszard Podgórnik, złotnik 29 Janusz Kowalski, złotnik 37 36 p. Radomska, szlifierz kamieni Anna Szwed, złotnik L. Piątek, Starszy Cechu Rzemiosł Metlowych Julian Kosek, złotnik Tadeusz Armatowicz, biegły sądowy Rzeczoznawca Jubilerski Gustaw Śliwa, złotnik, Przewodniczący Sekcji Złotników, Poseł na Sejm 6 Alfons Kołodziejczyk, grawer P. Krajewska, kierownik Cechu Rzemiosł Metalowych p. Chmiel, złotnik Ryszard Radomski, szlifierz kamieni Adam Komorowski, złotnik p. Zajdak, szlifierz kamieni Franciszek Stanek, złotnik p. Piotrowski, złotnik Bogusław Stopa, złotnik 19 Tadeusz Szwed, złotnik p. Rosa, złotnik 21 Wojciech Stanisławski, złotnik Aleksander Komorowski, złotnik 15 Adam Dudek, grawer 11 13 Jerzy Piotrowski, złotnik

brązownik

Prowadzący pracownię odlewniczą
KR. Kostrze

Marian Cichoń, złotnik

Marian Cichoń, złotnik dyplomowany
Prezes Cechu Złotników Kr. św. Jana

Piotr Gubała, brązownik, złotnik

Piotr Gibała

39

Wiesław Nowak, złotnik, biegły sądowy, Rzeczoznawca Jubilerski

35

34

Władysław Podgórnik, złotnik

Stanisław Chmieliński, złotnik

Ryszard Podgórnik, złotnik

29

Janusz Kowalski, złotnik

37

36

p. Radomska, szlifierz kamieni

Anna Szwed, złotnik

L. Piątek, Starszy Cechu Rzemiosł Metlowych

Julian Kosek, złotnik

Tadeusz Armatowicz, biegły sądowy Rzeczoznawca Jubilerski

Gustaw Śliwa, złotnik, Przewodniczący Sekcji Złotników, Poseł na Sejm

6

Alfons Kołodziejczyk, grawer

P. Krajewska, kierownik Cechu Rzemiosł Metalowych

p. Chmiel, złotnik

Ryszard Radomski, szlifierz kamieni

Adam Komorowski, złotnik

Adam Komorowski

p. Zajdak, szlifierz kamieni

Franciszek Stanek, złotnik

p. Piotrowski, złotnik

Bogusław Stopa, złotnik

19

Tadeusz Szwed, złotnik

p. Rosa, złotnik

21

Wojciech Stanisławski, złotnik

Aleksander Komorowski, złotnik

15

Adam Dudek, grawer

11

13

Jerzy Piotrowski, złotnik

Zdjęcie wykonane w pierwszą niedziele po Bożym Ciele przed kościołem Franciszkanów w dzień św. Eligiusza, rok 1974/75, grupa członków sekcji krakowskich złotników przy Cechu Metalowym

W 1989 r. staraniem aktywnej grupy złotników, na której czele stanął Włoch Andrzej, późniejszy Starszy Cechu, nastąpiło oddzielenie sekcji, z której powstał Cech Złotników, Jubilerów i Rzemiosł Pokrewnych a w późniejszych latach zmienił nazwę na Cech Złotników, Jubilerów i Pokrewnych Zawodów. Część sekcji, między innymi firmy grawerskie, brązownicze oraz niektóre złotnicze pozostały w cechu metalowym. Taki stan trwał do 1998r.

Andrzej Włoch
(1944 - 2020)
Marian Cichoń
(1930 - 2003)
Nowy sztandar Cechu Złotników z dodaną datą reaktywacji 1989
Fundator: Jacek Kurczab
Komitet założycielski reaktywowanego Cechu:
Włoch Andrzej
Komorowski Andrzej
Piotrowski Jerzy
Radomski Zbigniew
Kowalski Janusz
Stanisławski Wojciech
Radomski Ryszard
Bisaga Henryk
Cichoń Marian
Bielak Marian
Godyń Bogusław
Hojny Jerzy
Śliwiński Marek
Janicki Wacław
Kurczab Jacek
Szwed Janusz
Ślazyk Adam
Papacz Barbara
Białas Jacek
Skolarczyk Mieczysław
Wołkowski Zdzisław

Na I Walnym Zgromadzeniu Cechu Złotników, Jubilerów i Rzemiosł Pokrewnych w Krakowie, Starszym Cechu wybrany został jednomyślnie Andrzej Włoch a do zarządu członków i zastępców powołano: Andrzej Komorowski, Bogusław Godyń, Wojciech Stanisławski, Wacław Janicki, Henryk Bisaga, Jacek Kurczab.

Pieczęć Cechowa wykonana w pracowni Andrzeja Włocha

W obecnej chwili Cech zrzesza 36 firm, posiadających najwyższe kwalifikacje zawodowe jak również szczycących się umiłowaniem tradycji i znakomitym jakościowo wykonywaniem wyrobów. Są to osoby, które potrafią wydobyć piękno ukryte w metalach i kamieniach szlachetnych.