Dr hab. Michał Myśliński

Dr hab. Michał Myśliński, autor wielu publikacji o tematyce złotnictwa, pracownik Polskiej Akademii Nauk został honorowym członkiem Cechu za swój wkład w promocję krakowskiego złotnictwa.