EGZAMINY CZELADNICZE

EGZAMINY CZELADNICZE

13. czerwca 2022 w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbył się egzamin ustny dla kandydatów na tytuł czeladnika w zawodzie złotnik – jubiler.

Komisja na czele z Przewodniczącym Jackiem Kurczabem oceniła wykonane sztuki, oraz wiedzę teoretyczną.

W sali egzaminacyjnej miał miejsce miły akcent powołania nowych mistrzów w grono członków komisji. Prezes Izby Janusz Kowalski osobiście wręczył powołania pani Magdzie Maślerz i panu Krzysztofowi Ziembie.

Gratulujemy!