Majówka 2017

Kontynuując tradycję spotkań majówkowych Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zorganizowała 20 maja piknik na terenie Dworku Białoprądnickiego przy ul. Papierniczej 2 w Krakowie.

Najliczniejszą grupę biesiadująch stanowili członkowie naszego Cechu wraz z osobami towarzyszącymi.

Zabawa przy grilu i muzyce trwała do późnych godzin wieczornych !