Mistrz Jacek Kurczab – Rzemieślnikiem Roku 2014

Z wielką radością i dumą informujemy, że Podstarszy naszego Cechu Mistrz Jacek Kurczab został mianowany Małopolskim Rzemieślnikiem Roku 2014. Tytuł ten został nadany w czasie uroczystości Święta Rzemiosła w Krakowie w dniu 23.05.2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim. W uzasadnieniu: za nieustanny rozwój firmy i dostosowanie swoich, odznaczających się wysokim standardem wyrobów i usług oraz do ciągle zmieniających się potrzeb rynku, za profesjonalizm i zdolność rozsądnego inwestowania w rozwój dotychczasowej działalności i za podejmowanie nowych wyzwań, doskonałe wkomponowanie się w zmieniające się realia konkurencyjne i oczekiwanie popytowe rynku, duża aktywność w życiu społecznym, szczególnie na rzecz lokalnego środowiska rzemiosła, a także kultury, filantropię, a także za ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i kształcenie kolejnych adeptów rzemiosła złotniczego.

O fakcie tym pisano także na łamach Dziennika Polskiego.