Nowe władze Cechu

W dniu 19.10.2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu, w których trakcie wybierano nowe władze Cechu.

Starszym Cechu został jednogłośnie wybrany Jacek Kurczab, a do zarządu zostali wybrani Janusz Muchajer, Irena Tąta oraz
Krzysztof Buła.

Ostateczny kształt Zarządu ukonstytuował się w dniu 27.10.17 następująco:

Starszy Cechu – Jacek Kurczab
Podstarszy Cechu – Janusz Muchajer
Sekretarz – Irena Tąta
Skarbnik – Krzysztof Buła