Święto Rzemiosła

Tegoroczne Świeto Rzemiosła obchodziliśmy 25.05.2019. Było ono połączone z poświeceniem w Bazylice Mariackiej sztandaru Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiebiorczości w Krakowie. Zaproszeni goście: rzemieślnicy, poczty sztandarowe i uczniowie szkół dodali powagi uroczystosci.

Po mszy świetej odbył się uroczysty przemarsz wokół Rynku Głównego. Oddano cześć przy studni Walentemu Badylakowi i złożono kwiaty na płycie Tadeusza Kosciuszki (wiecej izbakrakow.pl).