XVIII Pielgrzymka Rzemiosła do Kalwarii Zebrzydowskiej

XVIII Pielgrzymka Rzemiosła do Kalwarii Zebrzydowskiej

2 września 2023 miała miejsce Osiemnasta Pielgrzymka Rzemiosła do Kalwarii Zebrzydowskiej, podczas której zgromadzili się Przedstawiciele Izb z Małopolski i Rzemieślnicy.

Mszę świętą celebrował Dariusz Raś, Achiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Po mszy delegacje cechowe złożyły podziękowania i dary.

Starszy Cechu Jacek Kurczab z Podstarszym Januszem Muchajerem oraz członkiem zarządu Ireną Tątą złożyli kwiaty pod pomnikiem świętego Jana Pawła II. 

Delegacji towarzyszył poczet sztandarowy z Krzysztofem Ziembą i Grzegorzem Tryjefaczką.

(więcej na stronie MIRIP)

Prezez MIRiP Janusz Kowalski wraz z przedstawicielami Izby podczas mszy świętej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Poczet sztandarowy Cechu Złotników; od lewej: Krzysztof Ziemba i Grzegorz Tryjefaczka
Zarząd Cechu Złotników podczas pielgrzymki; od lewej: Jacek Kurczab, Irena Tąta, Janusz Muchajer.
Od lewej: Janusz Muchajer, Irena Tąta, Jacek Kurczab, Anna Adamczyk, Krzysztof Ziemba, Grzegorz Tryjefaczka.
Od lewej: Krzysztof Ziemba, Grzegorz Tryjefaczka, Irena Tąta, Jacek Kurczab, Janusz Muchajer, Agata Lis.