640 lat Cechu Złotników w Krakowie

640 lat Cechu Złotników w Krakowie

W tym roku przypadła 640 rocznica powstania krakowskiego Cechu Złotników. Uroczystość została połączona z corocznym świętem patrona złotników, św.Eligiusza.

Obchody zwyczajowo rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, tym razem w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Bazylice Mariackiej. Mszę celebrował infułat Bazyliki Mariackiej Dariusz Raś.

Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy stanęli do pamiątkowego zdjęcia przed głównym ołtarzem.
Po mszy świętej.
Poczet sztandarowy w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Kościele Mariackim w Krakowie.
Spotkanie koleżeńskie odbyło się w hotelu Ferreus. Część oficjalną rozpoczął krótki wykład na temat historii złotnictwa w Krakowie. Wygłosił go członek honorowy Cechu, Michał Myśliński, historyk sztuki, szczególnie zainteresowany historią naszego zgromadzenia. Dr hab. Michał Myśliński jest autorem kilku książek na temat historii krakowskiego Cechu Złotników.

W trakcie uroczystości zostały przyznane odznaczenia. Nagrody wręczali Janusz Kowalski, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, Andrzej Dembowski, wiceprezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Starszy Cechu Złotników Jacek Kurczab w asyście członków Zarządu: Ireny Tąty i Krzysztofa Buły oraz kierowniczki Cechu, Agaty Lis.
Zarząd Cechu. Od lewej: Irena Tąta, Krzysztof Buła, Jacek Kurczab.
Zbigniew Górecki.

Związek Rzemiosła Polskiego przyznał Zbigniewowi Góreckiemu Platynowy Medal im. J. Kilińskiego.

Srebrny Medal im. J. Kilińskiego otrzymal Janusz Muchajer.

Wiesław Wilk.

Izba Rzemieślnicza przyznała i wyróżniła Zlota Odznakę Rzemiosła Wiesława Wilka i Benedykta Wacnika.

Artur Węc.Marcin Czop.

Srebrną Odznakę Rzemiosła otrzymał Marcin Czop i Jacek Łokas.

W imieniu Jacka Łokasa odznaczenie odebrał jego syn.
Podczas imprezy Zarząd Cechu przyznał Starszemu Bractwa Kurkowego Zdzisławowi Grzelce honorową odznakę Cechu za jego wieloletnią pracę nad budowaniem wizerunku Bractwa w Polsce i za granicą, działalność i pomoc dla Ukrainy oraz dbałość o kontakt pomiędzy Cechami.
Starszy Bractwa Kurkowego Zdzisław Grzelka i Starszy Cechu Złotników Jacek Kurczab
Spotkaniu towarzyszyła prezentacja autorstwa Magdaleny Maślerz. Na ekranie wyświetlała się historia Cechu w formie historycznych fotografii. Późniejszą atrakcją było losowanie nagród, książek i srebrnych sztabek zaprojektowanych, wykonanych i darowanych przez Patryka Kurczaba. Wylosowany został tradycyjnie złoty grosz na szczęście i, najważniejsze, nagroda wieczoru, sztabka z czystego złota. Była to już trzecia z kolei taka nagroda losowana podczas święta Eligiusza. Dla przypomnienia: pierwszą, w 2021 roku wylosował Ryszard Dąbrowa. Drugą (2022), Mariusz Maj. W tym roku los uśmiechnął się do Artura Węca.

Walka i emocje dopisywały w trakcie licytacji unikatowej sztabki, przygotowanej specjalnie na uroczystość 640-lecia Cechu. Była to wyjątkowa sztabka z grawerem przygotowanym specjalnie na tę okoliczność.

Patryk Kurczab, projektant sztabek losowanych podczas tegorocznego święta ze Zdzisławem Grzelką i Jackiem Kurczabem.
640-lecie istnienia Cechu to rocznica, która zaowocowała otrzymaniem przez naszą organizację wyjątkowych podarunków. Cech otrzymał dyplom gratulacyjny ze srebrnym logo Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, który wręczył Prezes Janusz Kowalski, dyplom od Urzędu Probierczego przekazany przez Dyrektora Wojciecha Jarzynę, gratulacje i dyplom od Cechu Śląskiego, który wręczyła Starsza Cechu, Iwona Lis-Filipczyk, srebrną statuetkę kura od Starszego Bractwa Kurkowego Zdzisława Grzelki i Prezesa Przedsiębiorców Budowlanych Janusza Chwajoła oraz dyplom z gratulacjami od Cechu Skórzanego, który wręczył Starszy Cechu Jan Baltaza.

Prezes Janusz Kowalski z dyplomem gratulacyjnym dla Cechu.
Wojciech Jarzyna, dyrektor krakowskiego Urzędu Probierczego.
Starsza Śląskiego Cechu Złotników, Iwona Lis-Filipczyk.
Jan Baltaza, Starszy Cechu Skórzanego
Srebrna statuetka kura od Starszego Bractwa Kurkowego Zdzisława Grzelki i Prezesa Przedsiębiorców Budowlanych Janusza Chwajoła
Bardzo dziękujemy za finansowe wsparcie tegorocznym darczyńcom Święta Złotników: Mariuszowi Majowi, Szymonowi Słapińskiemu i Patrykowi Kurczabowi.