Wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie

Informujemy, że Związek Rzemiosła Polskiego organizuje wystawę Rzemiosła Artystycznego im. Zygmunta Dzierli, która odbędzie sie w listopadzie 2014 roku, w salach wystaw Zamku Królewskiego w Warszawie.

Wszyscy zainteresowani udziałem w tym przedsięwzięciu proszeni są o kontakt ze Starszym Cechu w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz pobrania odpowiednich dokumentów. Termin do końca kwietnia br.